KALENDĀRAIS PLĀNS

2022./2023.m.g. 2.semestris

Janvāris 09.01. Audzēkņu darbu nosūtīšana 51. Starptautiskajai mākslas izstādei “Deja”, Lidice 2022”, Čehijā (atb. S.Kalēja).
10.01. Audzēkņu darbu nosūtīšana Mārtinā Freimaņa  konkursam “Dzīve kā košums”, Aizpute, Latvija (atb. S.Kalēja).
11.01. – 17.02. Litogrāfijas izstāde ,,Stāsti uz akmens”  Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
23.01. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
janvāris Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos 1., 2. stāvā S.Kalēja).
25.01. Audzēkņu darbu ekspozīcijas nomaiņa Kekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
28.01. Audzēkņu darbu iesniegšana valsts konkursam LNKC (atb. S.Kalēja).
Februāris 01.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana 5.Starptautiskajai mazo grafikas darbu bienālei ” Starp melno un balto” Ribnikā, Polijā (atb. S.Kalēja).
01.02. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
06.02. Starpskate 7.kursam. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
08.02. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas bibliotēkā  (atb. S.Kalēja).
13.02. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
22. 02.-11.04. Mākslinieču Dagmāras Ērgles un Astrīdas Lesnikas darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
10.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana 4.Starptautiskajam bērnu un jauniešu šķiedru mākslas darbu konkursam “Skaņu palete”, Mārupe, Latvija (atb. S.Kalēja).
  

Marts

05.03. Audzēkņu darbu nosūtīšana 4.Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Mākslinieka Ģ Eliasa mīklu minot”, Jelgava , Latvija (atb. S.Kalēja).
08.03. Audzēkņu darbu nosūtīšana 54. Starptautiskajam skolēnu mākslas konkursam Taivānā (atb. S.Kalēja).
09.03. Mākslas jomas profesionālās ievirzes Valsts konkursa Modes skate koncertzālē “Lielais dzintars”, Liepāja (atb. S.Kalēja).
10.03. Mākslas jomas profesionālās ievirzes Valsts konkursa ietvaros seminārs pedagogiem par modes dizaina tēmu Mākslu izglītības kompetences centrā “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”.
10.03. Audzēkņu darbu nosūtīšana 20.Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras” Jūrmala, Latvija (atb. S.Kalēja).
12.03. Audzēkņu darbu nosūtīšana skolēnu karikatūru zīmējumu  konkursam “Pa-smejies”, Ķekava, Latvija (atb. S.Kalēja).
13.-17.03. Audzēkņu pavasara brīvlaiks.
marts Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos 1., 2. stāvā S.Kalēja).
20.03. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
23.03. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
20.03. Skolas radošo nobeiguma darbu starpskate 7. kursam (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
28.03. Audzēkņu darbu nosūtīšana zīmējumu konkursam “O.Slišāns 2023”, Balvi, Latvija (atb. S.Kalēja).
Aprīlis 03.04. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
05.04. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas bibliotēkā  (atb. S.Kalēja).
17.04.-26.05. Pieaugušo studijas darbu izstāde. Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja, sk.I.Korņilko,L.Auziņa).
17.04. Skolas radošo nobeiguma darbu starpskate 7. kursam (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
24.04 7.kursa audzēkņu vecāku sapulce (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
 

 

 

 

 

Maijs

03.05. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
05.05. Audzēkņu darbu nosūtīšana 23.Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam Japānā (atb. S.Kalēja).
08.05. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
05.05. Muzeju diena Tallina 6.-7.kursam (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere).
8.-12.05. Projektu nedēļa 3.-7.kursam ”Vides objekts” Muzeju nakts tēmas ietvaros (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
13.05. Projektu nedēļas noslēgums Muzeju nakts “Radošums” ietvaros (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere, S.Kalēja).
22.05. 

22.05.

plkst. 19.00-20.00

1.-3.kursu audzēkņu 2.māc.pusgada darbu skate (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).1.-3.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.E.Štāls, visi pedagogi).
29.05. 4.- 6.kursu audzēkņu 2.māc.pusgada darbu skate (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
29.05. 4.-6.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.E.Štāls, visi pedagogi).
30.05. plkst.9.30 Metodiskās komisijas ( atb. Z.Ozoliņa-Šneidere).
30.05.plkst. 11.00 Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere).
31.05. Mācību plenērs 3.-6. kursiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,visi pedagogi).
29.- 31.05. Skolas nobeiguma darbu izstādes izveide (atb.S.Kalēja, visi pedagogi).
31.05.plkst. 13.00 Liecību izsniegšana 1.-2.kursiem (atb. E.Štāls , Z.Ozoliņa-Šneidere).
Jūnijs 31.05.- 02.06. Mācību plenērs 3.-6. kursiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,visi pedagogi).
01.06.plkst. 18.30 7.kursa audzēkņu skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana (atb. Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi).
02.06. Plenēra darbu izvērtēšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,  visi pedagogi).
02.06. plkst.16.00 Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E.Štāls).
02.06.-31.08. Ķekavas Mākslas skolas 27.izlaiduma absolventu darbu izstāde skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
03.06.plkst.12.00  Skolas 27.izlaidums Ķekavas kultūras nama zālē (atb. E.Štāls, visi pedagogi).
05.06.plkst. 10.00 Liecību izdošana 3.-6.kursiem (atb. E.Štāls) .
06.06.-31.08. Audzēkņu vasaras brīvlaiks.
08.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
9.06.-11.06. Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens  uz Vāciju (atb. E.Štāls, S.Kalēja).
13.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē un Ķekavas bibliotēkā (atb. S.Kalēja).
26.06. Audzēkņu darbu nosūtīšana keramikas vides objektu konkursam Ulbroka, Latvija (atb. S.Kalēja).
JūlijsAugusts

 

 

01.07.-31.08. Ķekavas Mākslas skolas 27.izlaiduma absolventu darbu izstāde skolas izstāžu zālē
07.07 Audzēkņu darbu nosūtīšana jauno mākslinieku konkursam “Ilustrēja kopā ar Zeberiņu”, Ogre, Latvija (atb. S.Kalēja).
 11.08.-13.-08. Smilšu skulptoru simpozijs “Smilšu rausis 2023”( atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
31.08. Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E.Štāls).

Īpaša uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai