Ķekavas Mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras dibinātājs ir Ķekavas novada Dome. Skolas metodisko darbu pārrauga Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

SKOLA_2014 Mērķis

Veidot radošu, konkurētspējīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina mūsdienīgu mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu piedāvājumu.

Misija

Piedāvāt bērniem un pieaugušajiem emocionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai vizuāli plastiskās mākslas programmas, kuras tiek īstenotas profesionālu mākslinieku – mākslas pedagogu vadībā, gūstot iemaņas, prasmes un pārliecību  dažādu radošu darbu realizēšanā, jaunu ideju attīstīšanā, kas iekļaujas novada kultūrvidē un rosina brīvu, radošu un atbildīgu Latvijas tautsaimniecības speciālistu izaugsmi un pilnveidi.

Vīzija

Ķekavas Mākslas skola – prestiža, radoša novada izglītības iestāde kā vizuālās mākslas mūžizglītības centrs.

Skola atrodas Gaismas ielā 17. 1. un 2.stāvā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Izglītības iestāde akreditēta līdz 2021.gada 7. oktobrim. Realizē licencētu izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V 211 00 1, īstenošanas ilgums 7 gadi. Bērni vecumā no 8-16 gadiem, pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā, apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu un keramiku, tekstilu, grafiku un datorgrafiku,  darbu materiālā, vides mākslu un kustību mākslu ar skicēšanu, mākslas valodas pamatus, foto un dizaina pamatus, animāciju, dodas plenērā un apmeklē muzejus.

Skola piedāvā arī interešu izglītību skolas absolventiem, pirmsskolas vecuma (5 – 6 gadi) bērniem, jauniešiem vecumā no 10 – 18 gadiem. Darbojas pieaugušo studija.

Skolas 1. stāvā darbojas 80 m² izstāžu zāle, kas paredzēta profesionālu mākslinieku, mākslas akadēmijas studentu un mākslas vidusskolu audzēkņu darbu eksponēšanai.

Ķekavas Mākslas skola dibināta 1995.gada 1.septembrī.  Par skolu, 1993.gada decembrī veidotais, kultūras nama mākslas pulciņš tapa ar direktores I. Zālītes- Cērūzes neatlaidību un pašvaldības speciālista I. Briģa atbalstu.  Katrs no skolotājiem – profesionāliem māksliniekiem devis ieguldījumu skolas pilnveidošanā un gadu gaitā tā izaugusi no 40-260 audzēkņiem, paplašinājies mācību priekšmetu  un interešu izglītības piedāvājums.

Audzēkņu darbu ekspozīcijas bagātina pašvaldības iestāžu interjerus, piedalās novada, valsts un pasaules mēroga konkursos – Japānā, Ķīnā, Irānā, Francijā, Čehijā, Vācijā, Ungārijā, Turcijā, Polijā, Krievijā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Igaunijā, Somijā, utt., iegūstot godalgotas vietas un atzinības.

Absolventi, kas tagad jau ir 254, sabiedrības dzīvē iesaistās kā sociāli aktīvi pilsoņi ar savu viedokli un radošāku domāšanu. 1/3  daļa turpina izglītību ar mākslu saistītās nozarēs Latvijā un ārzemēs – stikls, metāls, keramika, koks, tekstils, mode, tēlniecība, arhitektūra, WEB dizains, vizuālā komunikācija, funkcionālais dizains, mākslas menedžments un pedagoģija.