Par attālinātā mācību procesa organizāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai

Pamatojoties uz 2021. gada 29. aprīļa Ministru kabineta grozījumiem 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, un pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr.1 (protokols Nr.24) “Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā” 3. un 4. punktu, NOSAKU Ķekavas Mākslas skolā,

  1. Realizēt uz laika periodu no 2021. gada 1. maija līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam   Profesionālas ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” 1.-6. kursam attālināti.
  2. Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus, pedagogs var rosināt nodarbības klātienē ārtelpās viena kursa izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personu grupās) – ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita.
  3.  Organizēt nodarbības klātienē ārtelpās saskaņā ar Ķekavas Mākslas skolas kārtību “Klātienes grupu nodarbības ārtelpās norises kārtība attālinātā mācību procesa laikā”.
  4. Par mācību procesa norisi visa informācija tiks ievietota e-klasē.
  5. Koordinēt direktores vietniecei mācību darbā Zīlei Ozoliņai-Šneiderei individuālās konsultācijas klātienē saskaņā ar Ķekavas Mākslas skolas kārtību “Individuālo klātienes konsultāciju norises kārtība attālinātā mācību procesa laikā” un pēc sastādītā individuālo konsultāciju grafika 7. kursa audzēkņiem (rīkojums Nr.1-12/21/11D).
  6. Interešu izglītības grupu -  Pirmsskola, 0. kurss, Jauniešu studija, Pieaugušo studija- nodarbības tiek pārtrauktas līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam.
  7. Pedagogi, kuriem nav individuālās konsultācijas un nodarbības klātienē ārtelpās turpina strādā attālināti.

Pievienot komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Current day month ye@r *