PAR AUDZĒKŅU DARBA SKATĒM ATTĀLINĀTĀ MĀCĪU PROCESA LAIKĀ

 

 PAR AUDZĒKŅU MĀCĪBU DARBA SKATĒM