Klātienes grupu nodarbību ārtelpās norises kārtība attālinātā mācību rocesa laikā