Profesionālā ievirze

Mācību plāns

Informācija par mācību priekšmetu sadalījumu pa gadiem. Ķekavas Mākslas skolas iekšējais mācību plāns 2021./2022.mācību gadam 2455 stundas Mācību priekšmeti Mācību stundu skaits Kontaktstundas 1. kurss 2. kurss   Lasīt vairāk

Mācību priekšmeti

Profesionālās ievirzes izglītības programma un mācību priekšmeti veidoti tā, lai audzēkņi 8 mācību gados iegūtu priekšstatu par dažādiem mākslas veidiem un tehnikām, lai iegūtās daudzveidīgās zināšanas, prasmes un Lasīt vairāk

Brīvlaiki

2022./2023. mācību gads Rudens brīvdienas no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim Ziemas brīvdienas no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim Pavasara brīvdienas     no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam Vasaras brīvdienas: Lasīt vairāk