KALENDĀRAIS PLĀNS

2021./2022.m.g. 1.semestris

 

Augusts

25.08. Dalība Ķekavas novada izglītības darbinieku konference (atb. E.Štāls)
30.08. Pedagoģiskās padomes sēde un darbinieku kopsapulce (atb. E.Štāls)
25.-27.08. Ekspozīcijas noformējums Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos (atb.S.Kalēja)
augusts Mākslas skolu 25.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
Septembris 01.09. Zinību diena Mākslas skolā (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere)
Līdz 24.09. Mākslas skolu 25.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
03.- 08.09. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā,  ambulancē, Mēness aptiekā.(atb.S.Kalēja)
10.09 Audzēkņu darbu nosūtīšana 29. Starptautiskajam skolēnu zīmējumu konkursam Japānā (atb.E.Plūme- Priedīte)
16.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 18. Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam “Rudens krāsas” Rumānijā (atb.E.Plūme- Priedīte)
20.09.-06.10. Skolas akreditācija (atb. E.Štāls)
Oktobris

 

06.10. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
07.10. Dalība Ķekavas novada labāko skolotāju godināšanas pasākumā Ķekavas  kultūras namā. (atb. E.Štāls)
oktobris Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas Mūzikas skolā (atb.S.Kalēja)
15.10. Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošais projektu konkurss “Mantojums” (atb.E.Plūme- Priedīte).
18.10.-26.11. Mākslinieces Artas Baltās darbu izstāde skolas izstāžu zālē. (atb.S.Kalēja)
11.10.-18.10. Audzēkņu darbu ekspozīciju maiņa skolas gaiteņos 1. un 2. stāvā (atb.S.Kalēja)
oktobris Ekspozīcijas noformējums Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos (atb.S.Kalēja)
21.10. Audzēkņu darbu nosūtīšana konkursam “Dizaina darbi” 2021, Latvija (atb.E.Plūme- Priedīte)
18.10.-22.10. Darbu atlase skolas kalendāram 2022.gadam (atb.E.Plūme- Priedīte)
18.10.- 22.10. Audzēkņu rudens brīvlaiks
 

Novembris

 

 

 

 

 

25.11. Audzēkņu darbu nosūtīšana 17. Starptautiskajam mākslas konkursam “In my Homeland” Baltkrievija (atb.E.Plūme- Priedīte)
  Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē, Mēness aptiekā.(atb.S.Kalēja)
24.11. Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu fonda darbu „ Skolas logu Ziemassvētku noformējums”  atlase (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, E.Plūme- Priedīte, L.Ratnika)
29.11.-03.12. Skolas logu Ziemassvētku noformējums (Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
novembris Ķekavas Mākslas skolas kalendāra 2022.gadam izveide (atb.E.Plūme- Priedīte)
Decembris

 

 

 

 

01.12.-17.12. Ķekavas Mākslas skolas pedagogu Ziemassvētku izstāde –tirdziņš skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
17.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam 2022, Francija  (atb.E.Plūme- Priedīte)
29.11.-03.12. 1.-2.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
06.12. 1.-2.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
06.12. plkst.19.00 1.-2.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E.Štāls, visi pedagogi)
07.12. 1.-2.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
02.-07.12. 3.-4.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
08.12. 3.-4.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
08.12. plkst.19.00 3.-4.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E.Štāls, visi pedagogi)
09.12. 3.-4.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
06.-13.12. 5.-7.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
14.12. 5.-7.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)

5.-7.kursu un absolventu grupas audzēkņu Vecāku diena, 7.kursu audzēkņu vecāku sapulce (atb. E.Štāls, visi pedagogi)

15.12. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa- Šneidere)
15.12. Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E.Štāls)
16.12.

plkst.14.00 un 16.00

Liecību izdošana, KARNEVĀLS 1.-2. kursiem un 3.-7.kursiem (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
14.12.2021.-03.01.2022. Ķekavas Mākslas skolas 6.-7. kursu audzēkņu 1. mācību pusgada darbu izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, S.Kalēja)
17.-21.12. Radošās darbnīcas skolas audzēkņiem. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
22.12.2020.-04.01.2021. Audzēkņu ziemas brīvlaiks
Janvāris 04.01-08.11. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē, Mēness aptiekā.(atb.S.Kalēja)

Īpaša uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai