KALENDĀRAIS PLĀNS

2022./2023.m.g. 1.semestris

Augusts 17.,18.,23.,24. 08. Jauno audzēkņu uzņemšana skolā ( atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, uzņemšanas komisija )
25.08. Dalība Ķekavas novada izglītības darbinieku konference (atb. E.Štāls)
31.08. Pedagoģiskās padomes sēde un darbinieku kopsapulce (atb. E.Štāls)
25.-27.08. Ekspozīcijas noformējums Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos (atb.S.Kalēja)
augusts Mākslas skolu 26.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)

Septembris

01.09. Zinību diena Mākslas skolā (atb. E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere)
Līdz 19.09. Mākslas skolu 26.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
06.- 12.09. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā,  ambulancē, Mūzikas skola (atb.S.Kalēja)
15.09. – 02.11. ANIMA keramiķu grupas darbu izstāde  kolas izstāžu zālē. (atb.S.Kalēja)
12.0.9-16.09  Audzēkņu darbu ekspozīciju maiņa skolas gaiteņos 1. un 2. stāvā (atb.S.Kalēja)
22.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursam ”Pils .Sēta. Pilsēta”, Bauska (atb.E.Plūme- Priedīte)
29.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 9. vizuālās mākslas konkursam ” Priekules Ikars”, Priekule (atb.E.Plūme- Priedīte)

Oktobris

06.10. Dalība Ķekavas novada labāko skolotāju godināšanas pasākumā Ķekavas  kultūras namā. (atb. E.Štāls)
11.10. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
06.10. Audzēkņu darbu nosūtīšana 12.Starptautiskajam zīmējumu un gleznojumu konkursam Rumānijā (atb.E.Plūme- Priedīte)
10.10 Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas  Mēness aptiekā (atb.S.Kalēja)
25.10. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas  Mūzikas skolā (atb.S.Kalēja)
20.10. Audzēkņu darbu nosūtīšana fotokonkursam “Brīvība. Neatkarība . Demokrātija”, Rīga (atb.E.Plūme- Priedīte)
20.10. Audzēkņu darbu nosūtīšana 14.Sarptautiskajambērnu un jauniešumākslas izstādei “Trejdeksnis” Rīga (atb.E.Plūme- Priedīte)
31.10 Audzēkņu darbu nosūtīšana 22. Kanagawas biennālei-bērnu mākslas izstādei- konkursam Japānā (atb.E.Plūme- Priedīte)
01.10.-21.10. Darbu atlase skolas kalendāram 2023.gadam (atb.E.Plūme- Priedīte)
24.10.- 28.10. Audzēkņu rudens brīvlaiks
Novembris

 

 

 

 

 

02.11. Audzēkņu darbu nosūtīšana radio Naba fotokonkursam “Pagriez pasauli”, Rīga (atb.E.Plūme- Priedīte)
01.11.- 07.11. Skolas koridori Audzēkņu darbu ekspozīciju maiņa skolas gaiteņos 1. un 2. stāvā (atb.S.Kalēja)
04.11.-21.12. Mākslinieču L.Ratnikas un Z.Ozoliņa Šneideres darbu izstrāde skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
11.11. -17.11. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas  ambulancē unBibliotēkā (atb.S.Kalēja)
24.11. Audzēkņu darbu nosūtīšana 25. Starptautiskajai jaunatnes mākslas izstādei- konkursam Nova Zagorā, Bulgārija (atb.E.Plūme- Priedīte)
28.11.-02.12. Skolas logu Ziemassvētku noformējums (Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
novembris  Ķekavas Mākslas skolas kalendāra 2023.gadam izveide (atb.E.Plūme- Priedīte)
Decembris 

 

 

 

12.12.-21.12. Ķekavas Mākslas skolas pedagogu Ziemassvētku izstāde –tirdziņš skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
01.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana 18. Starptautiskajam mākslas konkursam “In my Homeland” Baltkrievija (atb.E.Plūme- Priedīte)
01.12.- 06.12. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas   Mēness aptiekā unMūzikas skolā(atb.S.Kalēja)
15.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam 2022, Francija  (atb.E.Plūme- Priedīte)
01.-06.12. 1.-2.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
07.12. 1.-2.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
07.12. plkst.19.00 1.-2.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E.Štāls, visi pedagogi)
08.12. 1.-2.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
08.-13.12. 3.-4.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
14.12. 3.-4.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
14.12. plkst.19.00 3.-4.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E.Štāls, visi pedagogi)
15.12. 3.-4.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
12.-16.12. 5.-7.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
19.12. 5.-7.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)5.-7.kursu audzēkņu Vecāku diena, 7.kursu audzēkņu vecāku sapulce (atb. E.Štāls, visi pedagogi)
19.12.plkst. 15.00 Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa- Šneidere)
19.12.plkst.16.00 Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E.Štāls)
20.12.plkst.14.00

20.12.

plkst.16.00

Liecību izdošana – karnevāls 1.-3.kursam (atb.E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)Liecību izdošana – karnevāls 4.-7.kursam (atb.E.Štāls, Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
19.12.2021.-03.01.2022. Ķekavas Mākslas skolas 5.-7. kursu audzēkņu 1. mācību pusgada darbu izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, S.Kalēja)
26.12.2022.-06.01.2023. Audzēkņu ziemas brīvlaiks
Janvāris 04.01-08.01. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē, Mēness aptiekā.(atb.S.Kalēja)

Īpaša uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai