KALENDĀRAIS PLĀNS

2018./2019.m.g. 2.semestris

Janvāris 04.01. Ceļojošās izstāde “Plenērs J.Rozentāla pilsētā 2018” Ķekavas Mākslas skolas 1. un 2. stāva gaiteņos (atb. S.Kalēja).
07.01-15.02.  Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa 1 kārta -skolas iekšējais konkurss. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
14.01. Pieteikuma nosūtīšana konkursam-tērpu skatei Špoģu Mūzikas un mākslas skolā (atb.E.Plūme).
19.12.2018.-04.01.2019. Keramiķu grupas izstāde “ LĪLA” Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
17.01. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
21.01. Audzēkņu darbu nosūtīšana 18.Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam Jūrmalā “Es dzīvoju pie jūras”-”Vētra” (atb.E.Plūme)
28.01 Audzēkņu darbu nosūtīšana grafikas konkursam ”Siguldas līnijas” (Latvija) (atb.E.Plūme).
Februāris 04.02. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
06.02. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
06.02.-25.03. Mākslinieces Agneses Bules izstāde “LATVIEŠU SAPNIS” Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
08.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana 20.Starptautiskajai mākslas izstādei Nova Zagorā, Bulgārijā (atb.E.Plūme)
11.02. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
14.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam Francijā (atb.E.Plūme)
15.02. Audzēkņu darbu izvērtēšana un dalībnieku atlase valsts konkursa 2. kārtai LNKC (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
18.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam Turcijā (atb.E.Plūme)
18.02. Ekspozīciju maiņa Ķekavas bibliotēkā (atb. S.Kalēja).
25.02. Audzēkņu darbu nosūtīšana 46. Starptautiskajai mākslas izstādei “Ķīmija”, Lidice 2019”, Čehijā (atb.E.Plūme).
  

Marts

01.03. Izvirzīto dalībnieku pieteikuma nosūtīšana valsts konkursa 2. kārtai LNKC (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
04.03. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Sociālās aprūpes centrā (atb. S.Kalēja).
07.03. Starpskate 8.kursam (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
11.-15.03. Audzēkņu pavasara brīvlaiks.
marts Muzeju diena-mācību stundas Rīgas muzejos 5.-8. kursam
18.03. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
28.03.-03.05. Mākslinieces Martas Dūdiņas-Ozoliņas darbu  izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
23.03. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa II kārta Rīgas reģiona skolām PIKC Dizaina un mākslas vidusskolā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
23.03.-05.04. Valsts konkursa I kārtas dalībnieku darbu izstādes konkursa I kārtas norises vietās (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
Aprīlis 01.04.-12.04. Pārbaudes darbi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā 4.-6.kursam (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
03.04. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
04.04 Ekspozīciju maiņa Ķekavas  Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
11.04. Starpskate 8.kursam (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
12.04. Valsts konkursa laureātu apbalvošanas pasākums Rīgā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
26.04. Valsts konkursa noslēguma pasākums un semināri pedagogiem Vecumnieku Mūzikas un mākslas Mākslas skolā. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
 

 

 

 

 

 

 

Maijs

06.05. Ekspozīciju maiņa Ķekavas  bibliotēkā (atb. S.Kalēja).
07.05.-31.05. Pieaugušo studijas darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja , K.Gaile, I.Korņilko).
08.05. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
09.05. Starpskate 8.kursam  un 8. kursa vacāku sapulce (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, L.Auziņa).
13.05. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Sociālās aprūpes centrā (atb. S.Kalēja).
07.-10.05. 1.- 2.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
13.-17.05.  Projektu nedēļa „Objekts – Tālavas taurētājs”  2.- 6. kursiem, (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi).
16.05. 

16.05.

plkst. 19.00-20.00

1.- 2.kursu audzēkņu 2.māc.pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).1.-2.kursu audzēkņu Vecāku diena (I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
17.-22.05. 3.- 4.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
18.05. Projektu nedēļas noslēgums Muzeju nakts ietvaros (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, S.Kalēja).
23.05. 

23.05.

plkst. 19.00-20.00

3.- 4.kursu audzēkņu 2.māc.pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).3.-4.kursu audzēkņu Vecāku diena (I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
24.-27.05. 5.-6. kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm(atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
28.05. 

28.05.

plkst. 19.00-20.00

5.-6.kursu audzēkņu 2.māc.pusgada darbu skate (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).5.-6.kursu audzēkņu Vecāku diena (I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
30.05. plkst. 9.30 Metodiskās komisijas un vadības sēde (I.Zālīte-Cērūze, Z.Ozoliņa-Šneidere).
30.05.plkst. 11.00 Pedagoģiskās padomes sēde (I.Zālīte-Cērūze).
30.05. 2.pusgada darbu atdošana 1.,2. kursiem (atb.visi pedagogi)
31.05. Liecību izsniegšana 1.-2.kursiem (atb. Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
Jūnijs 03.06. Ekspozīcijas nomaiņa Ķekavas Mūzikas skolā (atb. S.Kalēja).
03.06.- 06.06. Mācību plenērs 3.-6. kursiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,visi pedagogi).
05.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Mēness aptiekā (atb. S.Kalēja).
05.06.  Skolas nobeiguma darbu izstādes izveide (atb.S.Kalēja, visi pedagogi).
06.06. Plenēra darbu izlikšana skatei un plenēra darbu skate (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,  visi pedagogi).
06.06. Pedagoģiskās padomes sēde (atb.I.Zālīte-Cērūze).
06.06.plkst. 18.00 8.kursa audzēkņu skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana (atb.I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
07.06.plkst. 11.00 Liecību izsniegšana 3.-6.kursiem (atb. I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
07.06.plkst. 12.00 2.pusgada un plenēra darbu atdošana (atb.visi pedagogi)
07.06.-28.06. Ķekavas Mākslas skolas 22.izlaiduma absolventu darbu izstāde skolas izstāžu zālē (atb. S.Kalēja).
08.06.plkst.11.00  Skolas 22.izlaidums Ķekavas kultūras nama zālē (atb.I.Zālīte-Cērūze, visi pedagogi).
10.06.-31.08. Audzēkņu vasaras brīvlaiks.
10.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas bibliotēkā (atb. S.Kalēja).
11.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas ambulancē (atb. S.Kalēja).
17.06. Ekspozīciju maiņa Ķekavas Sociālās aprūpes centrā (atb. S.Kalēja).
jūlijs  02.07.-13.09. Ķekavas Mākslas skolas 22.izlaiduma absolventu darbu izstāde skolas izstāžu zālē
jūlijs Plenēr J.Rozentāla pilsētā 2019 (atb.I.Zālīte-Cērūze)
jūlijs Smilšu skulptoru festivāls Ventspilī (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere).
30.08. Pedagoģiskās padomes sēde (atb.I.Zālīte-Cērūze).

 

Īpaša uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai