LAPA IZSTRĀDES STADIJĀ

KALENDĀRAIS PLĀNS

2017./2018.m.g. 1.semestris

 

   Augusts

24.08. Dalība Ķekavas novada izglītības   darbinieku konference (atb.I.Zālīte- Cērūze)
30.08. Dalība Latvijas Mūzikas un   mākslas skolu un vidusskolu direktoru gadskārtējā sanāksme (atb.I.Zālīte-   Cērūze)
21.08. Mākslas skolu absolventu skolas   nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē
31.08. Pedagoģiskās padomes sēde (atb.I.Zālīte-   Cērūze)

Septembris

01.09. Zinību diena Mākslas skolā (atb.I.Zālīte- Cērūze)
08.09. Audzēkņu darbu izstāžu nomaiņa   Ķekavas Mūzikas skolā (atb.S.Kalēja)
14.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 25.   Starptautiskajam skolēnu zīmējumu konkursam Japānā (atb.I.Šveisberga)
14.09.-30.10. LMA tekstilmākslas nodaļas   studentu darbu izstāde “Šķiedras atkarīgie” skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
26.09. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
28.09.

 

Dalība Čehijas vēstniecības rīkotajā konkursa “Lidice 2017″   apbalvošanas ceremonijā (atb.I.Zālīte- Cērūze)   

Oktobris

 

03.-28.10. Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu skolas iekšējais konkurss dizaina   pamatos 8. kursam „ Skolas logu Ziemassvētku noformējums”  (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
09.10. Skolotāju diena Ķekavas Mākslas skolā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
03.10.-05.12. Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu skolas iekšējais konkurss kompozīcijā   un dizaina pamatos (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
06.10.

plkst. 19.00

Dalība Ķekavas novada labāko   skolotāju godināšanas pasākumā Ķekavas vidusskolas sākumskolā. (atb.I.Zālīte-   Cērūze).
01.10.-21.10. Darbu atlase skolas kalendāram   2018.gadam (atb.I.Šveisberga)
oktobris Audzēkņu darbu ekspozīciju   nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē, Mēness aptiekā un sociālās aprūpes   centrā.(atb.S.Kalēja)
30.10

 

Audzēkņu darbu nosūtīšana   Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Trejdeksnis2017″ (atb.I.Šveisberga)
20.10. Dalība jauniešu laikmetīgās   mākslas triennāles Experimenta 2017 izstādes atklāšanā Tallinā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
oktobris Audzēkņu darbu izstādes skolas   1. un 2. stāva gaiteņos, Ķekavas Mūzikas skolā.(atb.S.Kalēja)
23.10.- 27.10. Audzēkņu rudens brīvlaiks
24.10. Dalība Rīgas Jugendstila    muzeja rīkotā konkursa    apbalvošanas ceremonijā (atb.I.Zālīte- Cērūze)
27.10. Dalība Jelgavas mākslas skolas rīkotā konkursa “Aiz teātra   priekškara” apbalvošanas ceremonijā (atb.I.Zālīte- Cērūze)
 

 

 Novembris

 

 

 

 

03.11. Muzeju diena 7.-8.kursiem -mācību ekskursija  uz Tallinu, Experimenta 2017 (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
09.11.plkst.19.00 Ķekavas Mākslas skolas vecāku pilnsapulce Ķekavas kultūras nama   viesību zālē (atb.I.Zālīte- Cērūze).
13.11. Audzēkņu darbu nosūtīšana   Starptautiskajam plastiski vizuālās mākslas konkursam Japānā (atb.I.Šveisberga)
03.11.-08.12. J.Rozentāla Rīgas mākslas   vidusskolas audzēkņu darbu izstāde skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
27.11.-01.12. Skolas logu Ziemassvētku   noformējums (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi pedagogi)
novembris

 

Muzeju diena 6.kursiem – Rīgas muzeju apmeklējums (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
novembris

 

Ķekavas Mākslas skolas kalendāra   2018.gadam izveide (atb.Z.Ozoliņa- Šneidere)
Decembris

 

 

 

 

decembris Audzēkņu darbu ekspozīciju   nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē, Mēness aptiekā un sociālās aprūpes   centrā.(atb.S.Kalēja)
14.12.2017.-26.01.2018. LMA metālmākslas nodaļas   studentu darbu izstāde skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
01.-06.12. 3.- 4.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
07.12. 3.- 4.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-   izstāde(atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
07.12. plkst.19.00 3.- 4.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi   pedagogi
08.12. 3.- 4.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),   visi pedagogi)
08.12.-13.12. 5.- 6.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
14.12. 5.- 6.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-   izstāde(atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
14.12. plkst.19.00 5.- 6.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi   pedagogi)
15.12. 5.- 6.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),   visi pedagogi)
15.-18.12. 7.- 8.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
19.12. 7.- 8.kursu audzēkņu un jauniešu grupas 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde   (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
19.12. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-   Šneidere)
19.12. 7.- 8.kursu un jauniešu grupas audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte-   Cērūze, visi pedagogi)
20.12. Pedagoģiskās padomes sēde   (atb.I.Zālīte- Cērūze)
21.12.

plkst.14.00 un 16.00

Liecību izdošana, KARNEVĀLS 1.-2. kursiem un 3.-8.kursiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
19.12.2017.-03.01.2018. Ķekavas Mākslas skolas 7.-8. kursu audzēkņu 1. mācību pusgada darbu   izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),
25.12.2017.-05.01.2018. Audzēkņu ziemas brīvlaiks
Janvāris 08.01.- 17.01. 2018. 1.-2. kursu audzēkņu darbu izstāde skolas telpās (atb.S.Kalēja)
 11.01.2018.

plkst. 19.00

1.-2. kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. I.Zālīte- Cērūze, visi   pedagogi)

 

Īpaša   uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai