KALENDĀRAIS PLĀNS

2023./2024.m.g. 1.semestris

Augusts 17.,18.,21.,22. 08. Jauno audzēkņu uzņemšana skolā (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere, uzņemšanas komisija)
24.08. Dalība Ķekavas novada izglītības darbinieku konference (atb. E. Štāls)
31.08. Pedagoģiskās padomes sēde un darbinieku kopsapulce (atb. E. Štāls)
25.-27.08. Ekspozīcijas noformējums Ķekavas Mākslas skolas gaiteņos (atb.D. Ērgle)
augusts Mākslas skolu 27.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. D. Ērgle)

Septembris

01.09. Zinību diena Mākslas skolā (atb. E. Štāls, Z. Ozoliņa-Šneidere)
Līdz 22.09. Mākslas skolu 27.izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. D. Ērgle)
12.09. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas Mūzikas skolā (atb. D.Ērgle)
04.-08.09. Audzēkņu darbu ekspozīciju maiņa skolas gaiteņos 1. un 2. stāvā (atb. D.Ērgle)
29.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 10. vizuālās mākslas konkursam ” Priekules Ikars”, Priekule (atb.S. Kalēja)

Oktobris

02.10. Skolotāju diena Ķekavas Mākslas skolā- vecāko kursu audzēkņi vada stundas (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere)
04.10. Mācību ekskursija 6.-7.kursiem uz Rīgas muzejiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
05.10. Dalība Ķekavas novada labāko skolotāju godināšanas pasākumā Ķekavas  kultūras namā. (atb. E.Štāls)
11.10.-30.11. Dzintras Romanovskas gleznu darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. D. Ērgle)
11.10. Metodiskās komisijas sēde (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere)
10.10 Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas bibliotēkā, ambulancē (atb. D. Ērgle)
23.- 27.10. Darbu atlase skolas kalendāram 2024.gadam (atb. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
23.10.- 27.10. Audzēkņu rudens brīvlaiks
23.10. Audzēkņu piedalīšanās grafikas konkursā “Siguldas līnijas” (atb.Z. Ozoliņa-Šneidere)
Novembris 1.11.- 7.11. Skolas koridori Audzēkņu darbu ekspozīciju maiņa skolas gaiteņos 1. un 2. stāvā (atb .D. Ērgle)
novembris Dzintras Romanovskas gleznu darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb. D. Ērgle)
11.11. -17.11. Audzēkņu darbu ekspozīciju nomaiņa Ķekavas  Mūzikas skolā un bibliotēkā (atb. D. Ērgle)
novembris Ķekavas Mākslas skolas kalendāra 2024.gadam izveide (atb.Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
Decembris 

 

 

01.-08.12. Skolas logu Ziemassvētku noformējums (Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
06.12.-22.12. Ķekavas Mākslas skolas pedagogu Ziemassvētku izstāde –tirdziņš skolas izstāžu zālē (atb. D. Ērgle)
31.11.-06.12. 1.-2.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
06.12. 1.-2.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb .Z. Ozoliņa-Šneidere)
06.12. plkst.19.00 1.-2.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E. Štāls, visi pedagogi)
07.12. 1.-2.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
07.-12.12. 3.-4.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb .Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
13.12. 3.-4.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
13.12. plkst.19.00 3.-4.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb. E. Štāls, visi pedagogi)
14.12. 3.-4.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere), visi pedagogi)
13.-18.12. 5.-7.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
15.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam 2024, Francija, tēma “Olimpiskās spēles”  (atb. S. Kalēja)
15.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana Starptautiskajai jaunatnes mākslas izstādei- konkursam Nova Zagorā, Bulgārija (atb. S. Kalēja)
19.12. 5.-7.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere)5.-7.kursu audzēkņu Vecāku diena, 7.kursu audzēkņu vecāku sapulce (atb. E. Štāls, visi pedagogi)
20.12.plkst. 9.30 Metodiskās komisijas sēde (atb. Z. Ozoliņa- Šneidere)
20.12.plkst.11.00 Pedagoģiskās padomes sēde (atb. E. Štāls)
21.12. plkst.14.00

plkst.16.00

Liecību izdošana , KARNEVĀLS (atb. E. Štāls, Z. Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)1.-3.kurss4.-7.kurss
19.12.2021.-03.01.2022. Ķekavas Mākslas skolas 5.-7. kursu audzēkņu 1. mācību pusgada darbu izstāde (atb. Z. Ozoliņa-Šneidere, S. Kalēja)
22.12.2022.-05.01.2023. Audzēkņu ziemas brīvlaiks

 

Īpaša uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai