KALENDĀRAIS PLĀNS

2018./2019.m.g. 1.semestris

Augusts

23.08. Dalība Ķekavas novada izglītības   darbinieku konferencē (atb.I.Zālīte- Cērūze)
28.08. Dalība Latvijas Mūzikas un   mākslas skolu un vidusskolu direktoru gadskārtējā sanāksme (atb.I.Zālīte-   Cērūze)
31.08. Pedagoģiskās padomes sēde (atb.I.Zālīte-   Cērūze)

Septembris

03.09. Zinību diena Mākslas skolā (atb.I.Zālīte- Cērūze)
līdz7.09. Mākslas skolu absolventu skolas   nobeiguma darbu izstāde Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
12.09.-12.10. ,, Skatpunkti,, Jauno māksla. Astoņu   Latvijas mākslas skolu absolventu darbu izstāde   (atb.S.Kalēja).
15.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 8. Starptautiskajai bērnu un jauniešu darbu biennālei-konkursam Teherānā, Irānā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
27.09. Audzēkņu darbu nosūtīšana 26.   Starptautiskajam skolēnu zīmējumu konkursam Japānā (atb.E.Plūme)

Oktobris

1.10.10.10.

12.10.

 Semināri Ķekavas Mākslas skolā Latvijas   profesionālās ievirzes izglītības mākslā iestāžu pedagogiem „Pētniecība   mākslā un mākslas izglītībā” sadarbībā ar LNKC (atb. I.Zālīte- Cērūze,   Z.Ozoliņa-Šneidere)
04.10.- 05.10. Audzēkņu darbu ekspozīciju   nomaiņa Ķekavas sociālās aprūpes centrā un Mūzikas skolā (atb.S.Kalēja)
05.10. Metodiskās komisijas sēde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
05.10.plkst. 19.00 Dalība Ķekavas novada labāko   skolotāju godināšanas pasākumā Ķekavas vidusskolas sākumskolā. (atb.   Z.Ozoliņa-Šneidere).
07.-28.10. Skolas iekšējais konkurss 8.kursa audzēkņiem dizaina pamatos „Skolas   logu Ziemassvētku noformējums” (atb.E.Plūme)
10.10.-21.10. Darbu atlase skolas kalendāram   2019. (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
11..10. Skolotāju diena Ķekavas Mākslas skolā (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
17.10. – 29.11. Gleznotāja Andra Vītoliņa darbu   izstāde
18.10. Muzeju diena Rīgā 6.-8.kursiem (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
22.10.- 26.10. Audzēkņu rudens brīvlaiks
24.-27.10. Audzēkņu darbu izstādes skolas   1. un 2. stāva gaiteņos (atb.S.Kalēja)
27.10. Audzēkņu darbu nosūtīšana glezniecības,   grafikas un tēlniecības darbu konkursam ”Dzīve kā košums” ( M.Freimaņa piemiņai)   Latvijā, Aizputē (atb.E.Plūme)

Novembris

Novembris

02.11.-07.11. Audzēkņu darbu ekspozīciju   nomaiņa Ķekava bibliotēkā, ambulancē un Mēness aptiekā (atb.S.Kalēja)
20.11.  Audzēkņu darbu nosūtīšana 20. Kanagavas   biennālei-Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam Japānā (atb.E.Plūme)
20.11. plkst. 20.00-22.00 Video gaismas projekcija ”   Veltījums Latvijai”- Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu dāvana Ķekavas novada   iedzīvotājiem Latvijas 100gadē (atb.I.Zālīte- Cērūze).
28.11.-03.12. 1.-2.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
novembris  Ķekavas Mākslas skolas kalendāra   2019 izveide (atb.Z.Ozoliņa- Šneidere)

Decembris

03.12.- 07.12. Skolas logu Ziemassvētku   noformējums (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi pedagogi)
03. 12.-17.12. Skolotāju darbu   izstāde-Ziemassvētku tirdziņš (atb.S.Kalēja).
04.12. 1.-2.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-   izstāde(atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
04.12. plkst.19.00 1.-2.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi   pedagogi)
10.12. Audzēkņu darbu nosūtīšana 14.   Starptautiskajam bērnu mākslas un grafikas darbu konkursam Baltkrievijā,   Minskā (atb.E.Plūme)
05.12. 1.-2.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),   visi pedagogi
05.-10.12. 3.-4. kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
11.12. 3.-4.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate- izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere)
11.12. plkst. 19.00 3.-4.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi   pedagogi)
12.12. 3.-5.kursu audzēkņu skates darbu noņemšana (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),   visi pedagogi)
12.-17.12. 5.,6.-8.kursu audzēkņu darbu noformēšana un izlikšana skatēm (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
18.12. 5.,6.,8.kursu audzēkņu 1.mācību pusgada darbu skate-izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere,   visi pedagogi)
18.12. Metodiskās komisijas sēde   (atb.Z.Ozoliņa- Šneidere)
18.12.plkst.19.00 5.,6.,8.kursu audzēkņu Vecāku diena (atb.I.Zālīte- Cērūze, visi pedagogi),   8.kursu audzēkņu vecāku sapulce (atb. Z.Ozoliņa- Šneidere)
18.12.2018.-04.01.2019. Ķekavas Mākslas skolas 5.,6.,8. kursu audzēkņu 1. mācību pusgada   darbu izstāde (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere),
19.12. Pedagoģiskās padomes sēde   (atb.I.Zālīte- Cērūze)
19.12.2018.-04.02.2019. Mākslinieku keramiķu grupas   darbu izstāde skolas izstāžu zālē (atb.S.Kalēja)
20.12.  Liecību izdošana, KARNEVĀLS (atb.Z.Ozoliņa-Šneidere, visi pedagogi)
24.12.2018.-04.01.2019. Audzēkņu ziemas brīvlaiks

 

Īpaša   uzmanība audzēkņiem pievēršama iezīmētai informācijai