LAPA IZSTRĀDES STADIJĀ

KALENDĀRAIS PLĀNS

2017./2018.m.g. 1.semestrim