Ķekavas Mākslas skola

Adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

e-pasts  kekavas.makslasskola@kekava.lv

mājas lapa  www.kekavasmakslasskola.lv

Direktors Egils Štāls
Tālruņi: 67937447, 29118626
e-pasts egils.stals@kekava.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās plkst. 15.00 – 19.00

Direktora vietniece mācību darbā Zīle Ozoliņa-Šneidere
Tālrunis 62102732
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās, otrdienas plkst.10.00 – 13.00 un 18.00 – 19.00.

Lietvede Agnese Kampmane

Tālrunis 67937444, 29118626

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.30 -19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 14.00 – 18.00, piektdienās no plkst. 14.00 – 16.00

Dežurants 67937440

Rekvizīti:

Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr. LV90000048491

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta: Ķekavas Mākslas skola, Gaismas iela 17. Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Izģlītības iestādes Reģ. Nr. 4375902275

SEB banka AS
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV62UNLA0050014272800

Maksājuma mērķī, lūdzu, norādīt par kuru skolu maksā, bērna vārdu, uzvārdu vai rēķ.nr.

Sazinies ar Ķekavas Mākslas skolu, izmantojot e-adresi!

Skolas darba laiks

Dienas

Darba laiki

Skolas darba laiks vasarā un brīvlaikos

            Skolas

   Izstāžu zāles
Pirmdien 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 17.00
Otrdien 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 17.00
Trešdien 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 10.00 – 19.00 13.00 – 19.00 13.00 – 17.00
Piektdien 10.00 – 18.00 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00