SKOLAS VADĪBA

  • Direktore Inga Zālīte-Cērūze
  • Direktores vietniece mācību darbā Zīle Ozoliņa-Šneidere

SKOLOTĀJI 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

27_27

1. rinda no kreisās puses skolotāja Elīna Plūme, Ilona Korņilko, direktore Inga Zālīte-Cērūze, Ilze Egle, Ingrīda Slišāne, Katrīna Gaile.

2. rinda no kreisās puses Signe Kalēja, Liene Henčele ,Astrīda Lesnika.

3. rinda no kreisās puses direktores vietniece Zīle Ozoliņa-Šneidere, skolotājas Linda Auziņa, Liene Ratnika, Velga Kūkuma.

Linda Auziņa – Kompozīcijas, grafikas skolotāja. Audzinātāja kursiem -  5.B, 6.B, 8.A

Liene Henčele –  Kustību mākslas, darbs materiālā skolotāja. Audzinātāja kursiem -  0.D, 1.A

Signe Kalēja –  Zīmēšanas, vides mākslas, vizuālās mākslas, mākslas valodas pamatu, datorgrafikas skolotāja. Audzinātāja kursiem – 4.D

Ingrīda Slišāne– Keramikas, veidošanas skolotāja. Audzinātāja kursiem – 2.C

Ilona Korņilko – Gleznošanas, vizuālās mākslas, vides mākslas, tekstila, mākslas valodas pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 1.C, 4.A

Zīle Ozoliņa-Šneidere – Veidošanas, zīmēšanas, dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem 5.C, 8.B

Katrīna Gaile– Zīmēšanas, gleznošanas un darbs materiālā skolotāja. Audzinātāja kursiem – 2.D, 5.A, 6.A

Liene Ratnika –  Tekstila, gleznošanas,  mākslas valodas pamatu, vizuālās mākslas, dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 0.A,1.B, 2.A, 3.B

Astrīda Lesnika- Keramikas, veidošanas skolotāja. Auzinātāja kursiem 3.A

Elīna Plūme – Darbs materiālā, vides māklas un kompozīcijas skolotāja. Auzinātāja kursiem 0.C, 1.D,2.B, 4.C

Ilze Egle- Darbs materiālā, kompozīcijas un dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem 0.B

Velga Kūkuma- foto mācība.