SKOLAS VADĪBA

  • Direktore Inga Zālīte-Cērūze
  • Direktores vietniece mācību darbā Zīle Ozoliņa-Šneidere

SKOLOTĀJI 2017./2018. MĀCĪBU GADĀ

Pirmais septembris 402_2017

1. rinda no kreisās puses skolotāja Liene Henčele, Linda Auziņa, direktore Inga Zālīte-Cērūze, direktores vietniece mācību darbā, skolotāja Zīle Ozoliņa-Šneidere, Elīna Plūme.

2. rinda no kreisās puses skolotājas Monta Andžejevska, Ilona Korņilko, Katrīna Gaile, Velga Kūkuma, Iveta Šveisberga.

3. rinda no kreisās puses skolotājas Ieva Kalniņa, Signe Kalēja,  Liene Ratnika.

Linda Auziņa – Kompozīcijas, grafikas skolotāja. Audzinātāja kursiem -  7.A, 8.A

Liene Henčele –  Kustību mākslas, darbs materiālā skolotāja. Audzinātāja kursiem -  1.A

Signe Kalēja –  Zīmēšanas, vides mākslas, vizuālās mākslas, mākslas valodas pamatu, datorgrafikas skolotāja. Audzinātāja kursiem – 4.D, 8.B

Ieva Kalniņa – Keramikas, veidošanas skolotāja. Audzinātāja kursiem – 3.A, 4.B, 5.B

Ilona Korņilko – Gleznošanas, vizuālās mākslas, vides mākslas, tekstila, mākslas valodas pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 1.C, 4.A

Zīle Ozoliņa-Šneidere – Veidošanas, zīmēšanas, dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem 5.C, 7.B

Katrīna Gaile– Zīmēšanas, gleznošanas un darbs materiālā skolotāja. Audzinātāja kursiem – 2.D, 5.A, 6.A

Liene Ratnika –  Tekstila, gleznošanas,  mākslas valodas pamatu, vizuālās mākslas, dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 1.B, 2.A, 3.B,

Iveta Šveisberga – Keramikas, veidošanas, zīmēšanas, darbs materiālā skolotāja. Auzinātāja kursiem 2.C, 4.C, 6.B

Elīna Plūme – Darbs materiālā, vides māklas un kompozīcijas skolotāja. Auzinātāja kursiem 1.D,2.B

Velga Kūkuma- foto mācība.