SKOLAS VADĪBA

  • Direktors Egils Štāls
  • Direktora vietniece mācību darbā Zīle Ozoliņa-Šneidere
  • Direktora vietniece ārpusstundu darbā Elīna Plūme

SKOLOTĀJI 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

kalendaram_anotacijas_skolotaji

 

Linda Auziņa – Kompozīcijas, grafikas un vizuālās mākslas skolotāja. Audzinātāja kursiem -  1.B, 7.A

Liene Lazdāne –  Kustību mākslas, vides mākslas un tekstila  skolotāja. Audzinātāja kursiem -  2.B, 3.A

Signe Kalēja –  Zīmēšanas, vides mākslas, vizuālās mākslas, mākslas valodas pamatu, datorgrafikas skolotāja. Audzinātāja kursiem – 1.A, 6.C

Ilona KorņilkoZīmēšanas, vides mākslas, mākslas valodas pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 3.C, 6.A, 6.B

Zīle Ozoliņa-ŠneidereVeidošanas, zīmēšanas skolotāja. Audzinātāja kursiem 7.B

Liene Ratnika –  Tekstila, gleznošanas,  mākslas valodas pamatu, gleznošanas, vizuālās mākslas, dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem – 3.B, 4.A, 5.B

Astrīda Lesnika- Keramikas, veidošanas skolotāja. Auzinātāja kursiem 0.C, 5.A

Elīna Plūme – Darbs materiālā, vides māklas, zīmēšanas, dizaina pamatu un kompozīcijas skolotāja. Auzinātāja kursiem 0.A, 3.D,4.B

Ilze Egle- Darbs materiālā, vides maķslas, veidošanas un dizaina pamatu skolotāja. Audzinātāja kursiem 0.B

Velga Kūkuma- foto mācība

Kristīne Niedrāja- Keramikas, veidošanas skolotāja. Auzinātāja kursiem 4.C

Vita Kokoša- Gleznošanas un zīmēšanas skolotāja. Auzinātāja kursiem 2.A