SKOLAS VADĪBA

  • Direktors Egils Štāls
  • Direktora vietniece mācību procesa organizācijas un norises jautājumos Zīle Ozoliņa-Šneidere
  • Direktora vietniece konkursu un projektu jautājumos Elīna Plūme-Priedīte

SKOLOTĀJI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

ājumi

Linda Auziņa – Kompozīcijas, grafikas un vizuālās mākslas skolotāja.

Signe Kalēja –  Zīmēšanas, vides mākslas, vizuālās mākslas, mākslas valodas pamatu, datorgrafikas skolotāja.

Ilona KorņilkoZīmēšanas, vides mākslas, mākslas valodas pamatu skolotāja.

Zīle Ozoliņa-ŠneidereVeidošanas, zīmēšanas skolotāja.

Liene Ratnika –  Tekstila, gleznošanas,  mākslas valodas pamatu, gleznošanas, vizuālās mākslas, dizaina pamatu skolotāja.

Astrīda Lesnika- Keramikas, veidošanas skolotāja.

Elīna Plūme-Priedīte – Darbs materiālā, vides māklas, zīmēšanas, dizaina pamatu un kompozīcijas skolotāja.

Velga Kūkumafoto mācība

Kristīne Niedrāja- Keramikas, veidošanas skolotāja.

Vita Kokoša- Gleznošanas un zīmēšanas skolotāja.

Inga Bojatjuka-  Vides mākslas, vizuālās mākslas, tekstila un zīmēšanas skolotāja