Par attālināto mācību procesu!!!

Par attālināto mācību procesu Ķekavas Mākslas skolā sākot ar 2020.gada 23.martu

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību process klātienē tiek pārtraukts pilnībā līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Sākot no 2020. gada 23. marta Ķekavas Mākslas skolas 1.-7.kursa audzēkņiem mācību process tiks organizēts attālināti, t.i., audzēkņiem tiks uzdoti uzdevumi- patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Attālinātā mācību procesa organizēšanas un koordinācijas atbildīgā persona ir direktores vietniece mācību darbā Z.Ozoliņa-Šneidere.

Mācību priekšmetu skolotāji izstrādās un e-klasē nosūtīs informāciju par patstāvīgajiem uzdevumiem atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. Mācību priekšmetu skolotāji būs atbildīgi par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem patstāvīgo darbu veiksmīgai realizācijai, nodrošinot patstāvīgo darbu uzdošanu, atpakaļ saites organizēšanu ar audzēkņiem, vēlams laikā, kad audzēknim būtu plānotā mācību stunda pēc stundu saraksta (ja nav tādas iespējas- tad vakarā ne vēlāk kā līdz 19.30).

Attālinātā mācību procesa darbu izvērtēšana tiks veikta pēc ārkārtējās situācijas beigu datuma,  audzēkņiem saņemot vērtējumu katrā mācību priekšmetā par katru uzdoto uzdevumu. Par vērtēšanas kārtību un laikiem audzēkņi tiks informēti.

Mācību process interešu izglītības grupu dalībniekiem (pirmsskolai, 0.kursiem, jauniešu studijai un pieaugušo gleznošanas studijai) tiks atsākts pēc ārkārtas situācijas beigām.

Mācību maksas un vecāku līdzfinansējumi par marta mēnesi iemaksājami pēc jau piestādītā rēķina. Aprīļa mēneša rēķinos, katrai grupai pēc esošās situācijas, tiks veikti pārrēķini.

Paldies par sapratni!

Lai kopā mums izdodas!

Pievienot komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Current day month ye@r *