!!! IZMAIŅAS KĀRTĪBĀ PAR AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ UN ATSKAITĪŠANU 2020./2021. M.G. 1. SEMESTRĪ !!!

 

KĀRTĪBA PAR AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ UN ATSKAITĪŠANU