2019./2020. MĀCĪBU GADA PĀRBAUDES DARBU TĒMAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 4.-6. KURSAM