IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavā

18.10..2023.                                                                                                                  Nr.3-30/23/3.

 

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS 2023./2024.m.g.

AUDZĒKŅU PĀRBAUDES DARBU

TĒMAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

5.-6. KURSAM

zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā

2024.gada 8.-12.aprīlis

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 471 pantu,,

Ķekavas Mākslas skolas nolikumu 36.punktu,

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”

 

Pārbaudes darbus veic: 5., 6. kursu audzēkņi

Komisijas priekšsēdētāja: direktora vietniece mācību  darbā Z.Ozoliņa-Šneidere

Komisijas locekļi: V.Kokoša, L.Auziņa, I.Korņilko, S. Kalēja, L.Ratnika, D.Ērgle.

Pārbaudes darbi tiek veikti mācību priekšmetos: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija.

 

Pārbaudes darbu  uzdevumi:

ZĪMĒŠANA

5.kurss (V.Kokoša, Z.Ozoliņa-Šneidere) –

paralēlskaldnis- konstrukcijas zīmējums ar konstruktīvām gaismēnām.

 

Vērtēs-

- iekomponējums laukumā,

- priekšmeta forma, konstrukcija, uzbūve, proporcijas,

- konstruktīvas gaismas un ēnas apjoma attēlošanā .

Darbu formāts- A3

 

6.kurss (V.Kokoša, Z.Ozoliņa-Šneidere)-

2 priekšmetu grupa – 1 ģeometrisks priekšmets + sadzīves priekšmets- tonāls zīmējums

 

Vērtēs-

- iekomponējums laukumā,

- priekšmeta forma, konstrukcija, uzbūve, proporcijas,

- gaismas un ēnas apjoma .

Darbu formāts- A3

 

GLEZNOŠANA

5.kurss (I.Korņilko, D.Ērgle) –

1 priekšmeta klusā daba uz krāsaina fona mākslīgā apgaismojumā.

Vērtēs-

- kompozīciju lapā,

- tonalitāti,

- priekšmeta gaismu un ēnas lokālos laukumus,

- vēsi- siltās attiecības pie mākslīgā apgaismojuma .

Darbu formāts- A3

 

6.kurss (L.Ratnika, D.Ērgle)-

2 priekšmetu klusā daba mākslīgā apgaismojumā.

Vērtēs-

- kompozīciju lapā, priekšmetu uzbūvi,

- tonālās attiecības,

- vēsi- siltās attiecības pie mākslīgā apgaismojuma.

Darbu formāts- A3

 

KOMPOZĪCIJA

5.kurss (L.Auziņa)-

melnbalta kompozīcija balstoties uz kompozīcijas pamatprincipiem, izmantojot atbilstošākos vizuālos izteiksmes līdzekļus.

Vērtēs-

- iekomponējums laukumā, kopējā kompozīcija,

- tonālo (tumšai pret gaišo) risinājums,

- darba izpildes kvalitāti.

Darbu formāts- A4

 

6.kurss (L.Auziņa)-

krāsaina kompozīcija balstoties uz kompozīcijas pamatprincipiem, izmantojot atbilstošākos vizuālos izteiksmes līdzekļus.

Vērtēs

- iekomponējums laukumā, kopējā kompozīcija,

- tonālais un krāsu (tumšai pret gaišo, vēss pret siltu) risinājums,

- darba izpildes kvalitāti.

Darbu formāts- A4

Apspriests un pieņemts metodiskās komisijas sēdē 2023. gada 18. oktobrī, protokola Nr. 3

Izstrādāja

direktora vietniece mācību darbā

Zīle Ozoliņa-Šneidere

Direktors  E. Štāls