NOBEIGUMA DARBA TĒMAS, PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 7. KURSAM