!!!Lēmums Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

2017. gada 27. jūlija Lēmums “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Saistošie noteikumi Nr.8/2017 “Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Lēmums “Par Ķekavas Mākslas skolas  interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu.”

Naudas balvas nolikums