Saistošie noteikumi Nr.8/2017 “Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Lēmums “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Naudas balvas nolikums