Saistošie noteikumi Nr.8/2017 “Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Lēmums “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Lēmums “Par Ķekavas Mākslas skolas  interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu 2018./2019. mācību gadam”

Naudas balvas nolikums