Ķekavas Mākslas skolas darbinieku atalgojums

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām