Godina novada labākos skolotājus

Jau tradicionāli oktobrī, gaidot Skolotāju dienu, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa rīkoja konkursu “Labākais skolotājs Ķekavas novadā 2015./2016. mācību gadā”. Konkursa mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

Šogad laureātu svinīgā paziņošana norisinājās 7. oktobrī jaunās Ķekavas sākumskolas aktu zālē. Saskaņā ar konkursa nolikumu, tika apbalvoti pedagogi trīs nominācijās:

 • Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā;
 • Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmā;
 • Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā.

Nominācijā „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīti:

 • Dace Lezdkalne (PII „Zvaigznīte”)
 • Ieva Štopīte (PII „Bitīte”)
 • Solvita Lokmane  (Privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” pirmsskolas programma)
 • Zane Līva (PII „Avotiņš”)
 • Mārīte Juška (Daugmales pamatskolas pirmsskolas programma)

Nominācijā „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā” izvirzīti:

 • Agnese Grebže (Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”)
 • Maiga Pigita (Ķekavas vidusskola)

Nominācijā „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā” izvirzīti:

 • Gunta Šmaukstele (Ķekavas mūzikas skola)
 • Uldis Bautris (Ķekavas sporta skola)
 • Zīle Ozoliņa Šneidere (Ķekavas Mākslas skola)

Izskatot iesniegtos pretendentu izvērtējumus, vislielāko punktu skaitu nominācijā „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā” ir saņēmusi Mārīte Juška, nominācijā „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā” ir Maiga Pigita un Agnese Grebže (iegūts vienāds punktu skaits), nominācijā „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā” ir Gunta Šmaukstele un Zīle Ozoliņa Šneidere (iegūts vienāds punktu skaits).

Savukārt Swedbank savu simpātiju balvu pasniedza Ķekavas vidusskolas skolotājai Maigai Pigitai.

Ko saka kolēģi un audzēkņi par konkursa laureātiem

„(..) nav varavīksne debesīs, tā nāk no mums, tur debesīs ir tikai atspīdums,” tā varētu teikt par mūsu mīļo, jauko kolēģi Mārīti Jušku, Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupas „Namiņš” mūzikas sklotāju. Mūzika tā ir dvēseles valoda, mūzika tā ir kustība, mūzika tā ir skaņu māksla un mazi bērni mācās no skaņām. Mūzika dzīvo pāri laikiem, zemēm un tautām.

Mārīte ir fantastiska kolēģe. Vienmēr augstākajā pakāpē – šarmanta, eleganta, smaidoša. Profesionālajā ziņā radoša, prasīga pret sevi un citiem, nekad neatsaka ar padomu un palīdzību.

Mārīte 34 gadus strādā par mūzikas pedagogu, no kuriem 27 ir nostrādāti Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, kurā atklāts ne viens vien jaunais talants. Mārītes sirdslieta ir arī izšūšana. No 1995. gada viņa ir Latvijas Amatniecības kameras mašīnizšūšanas amata meistare. Paralēli pedagoga darbam deviņus gadus vadīja mašīnizšūšanas kursus Poligrāfiķu kultūras namā. Savā radošajā mūžā izšuvusi 52 karogus un sadarbībā ar Austrālijas gleznotāju Bromleju tapušas trīs mākslinieka darbu izšūtas versijas, kuras šobrīd atrodas Austrālijas mākslas galerijā. Atzīmējot Daugmales pamatskolas 90 gadu jubileju, tapis Mārītes izšūtais atjaunotais Daugmales pamatskolas karogs.

Par Ķekavas vidusskolas skolotāju Maigu Pigitu skolēni saka: “Mūsu skolotāja ir kā supervaronis.” Un mums viņiem ir jāpiekrīt, jo Maiga Pigita ir ļoti aktīva, nenogurdināma, iniciatīvas bagāta, enerģiska, mūsdienīga, radoša, mērķtiecīga un atbildīga. Vienlaicīgi ļoti mīļa, labsirdīga, saprotoša un izpalīdzīga. Skolotāja ir ļoti prasīga pret sevi un saviem skolēniem. Vienmēr ir gatava iesaistīties pati un iesaistīt citus dažādos projektos, sporta aktivitātēs un pasākumos skolā un ārpus tās.

Ķekavas vidusskols informātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja Maiga Pigita ir arī audzinātāja 6.klasei.  Viņa ir Valsts izglītības satura centra organizētā mācību priekšmeta  Datorika  programmas izstrādes darba grupas dalībniece  un šobrīd darbojas programmas aprobācijas procesā; Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes locekle. Skolotāja aktīvi līdzdarbojas skolas avīzes tapšanas procesā. Vienlaikus Maiga ir brīnišķīga kolēģe, uz kuru vienmēr var paļauties.

Par privātskolas „Gaismas Tilts ’97” skolotāju Agnesi Grebži kolēģi saka – komandas cilvēks – uzticams, darbīgs un aktīvs, radošs un klātesošs. Vienmēr. Vajadzīgajā vietā un laikā. Papildus ikdienas darbam skolas organizētajās vasaras nometnēs strādājusi 11 gadus, Ķekavas Sporta aģentūras – 3 gadus. Piedalījusies pilnīgi visos skolas projektos; pēdējie, darbojoties starptautiskā skolotāju kolektīvā Rumānijā – “Storytelling: senses and competences”, Polijā – “Health enhancing physical activities promotion across the sectors: EDUCATION”; pašreiz – sadarbojas ar lietuviešu kolēģiem projektā par lasītprasmes veicināšanu.

Izveidosim skolotāja nomināciju – Labās gribas vēstnese bērniem. Jo Agnese tāda ir. “Man šī skola saistās vispirms ar skolotāju Agnesi,” tā raksta un saka, kad pārkāpuši sākumskolas slieksni, visi viņas bērni pamatskolas klasēs. “Viņa ir bērnu mīļākā skolotāja,” tāds ir nometņu vadītāju vērtējums. Empātijas karaliene, un šeit Agnesei sāncenšu nav. Jo bērni uz Agnesi – kā bites uz medus pilnu ziedu.

Vai pērle mirdz savā gliemežnīcā? Nē, viņa tur vienkārši ir. Uzmirdz, kad to atver. Šis ir tas brīdis. Kaut gan mirdzums taču ir bijis vienmēr. Skolotāja, kolēģa, sirdsbagāta cilvēka Talants. Nav neaizstājamu cilvēku? Ir. Agnese.

Ķekavas mūzikas skolas skolotāja Gunta Šmaukstele – pianiste, koncertmeistare, klavieru nodaļas vadītāja ar vizuāli smalku un trauslu ārieni, dejisku gaitu, bet ar latgaļu sīkstumu, izturību un nedaudz spītu. Ne velti viņas klases sienu rotā uzmundrinājums audzēkņiem: “Šajā klasē nelieto vārdus – nevaru, nemāku, nesanāks”!

Gunta visspilgtāk Ķekavā pamanāma kā koncertmeistare gan mūzikas skolā, gan vidusskolā, gan sieviešu korī “Daugaviete” – tas ir talants, kas izpaužas pianista spējā saglabāt individualitāti, tai pašā laikā izceļot solistu, aizejot otrajā plānā.

Konkursi, koncerti, radoši pasākumi ir darba ikdiena, bet pagājušais mācību gads kā klavierspēles skolotājai bija īpašs – viņas pirmā absolvente Elizabete Brūzīte turpina mācības E.Dārziņa mūzikas vidusskolā – tas ir augstākais darba novērtējums.

Gunta Šmaukstele ir dzīvespriecīga 21. gadsimta skolotāja, pie kuras gribētu mācīties ikviens skolas pianists.

Skolotājas Zīles Ozoliņas-Šneideres stundās aizraujoši ir gan bērniem, gan kolēģiem. Stundā vienlaicīgi tiek strādāts ar 12 audzēkņu radošajām idejām, motivējot tos pilnveidot sevi  jaunu  risinājumu meklējumos.

Audzēkņu darbi, iegūstot laureātu nosaukumus starptautiskos un valsts konkursos, ir apliecinājums skolotājas Zīles darba mīlestībai.  Kas kaut reizi kopā ar viņu piedalījies ikgadējos Smilšu skulptoru festivālos, vēlas atkal gūt komandas saliedētības un aizraujošā darba procesa izjūtas.

Fantastiska divu kursu audzinātāja, kas saka – “vienmēr esmu uzskatījusi, ka kurss, kurš draudzības ziņā ir saliedētāks, uzrāda labākus mācību rezultātus”.

Zīle ir skolotāja, kas māca bērniem domāt zīmējot, veidojot un  pasauli skatot no dizaina puses.

Sabiedrisko attiecību daļa

10.10.2016.

Pievienot komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Current day month ye@r *