Profesionālā ievirze

Mācību priekšmeti

Profesionālās ievirzes izglītības programma un mācību priekšmeti veidoti tā, lai audzēkņi 8 mācību gados iegūtu priekšstatu par dažādiem mākslas veidiem un tehnikām, lai iegūtās daudzveidīgās zināšanas, prasmes un Lasīt vairāk

Mācību plāns

Informācija par mācību priekšmetu sadalījumu pa gadiem. Ķekavas Mākslas skolas iekšējais mācību plāns 2017./2018.mācību gadam 2455 stundas Mācību priekšmeti Kontaktstundas 1. kurss X 4 (48 audz) 2. kurss Lasīt vairāk

Brīvlaiki

2016./2017. mācību gads Rudens brīvdienas no 2016. gada 24. oktobra – 2016. gada 28. oktobrim Ziemas brīvdienas no 2016. gada 22. decembra – 2017. gada 4. janvārim Pavasara Lasīt vairāk