Mācību priekšmeti

Turcijas konkursa laureāti

2021. gada 9. Februārī 16 Ķekavas mākslas skolas audzēkņu darbi tika nosūtīti 33. Starptautis-kajam bērnu vizuālās mākslas konkursam Turcijā (Mizyal Gallery Museum 33’rd Fine and Applied Art Competition), Lasīt vairāk

Zīmēšana

4.- 8. kurss (1.-3. kurss-vizuālā māksla) Iepazīstot dažādas grafiskas tehnikas, materiālus un izteiksmes līdzekļus, audzēkņi mācās parādīt citiem, kā uztver apkārtējo pasauli. Audzēkņi uzkrāj pieredzi izpaust sevi radošos Lasīt vairāk

Gleznošana

4.- 8.kurss (1.-3. kurss-vizuālā māksla) Darbojoties ar krāsām, apgūstot krāsu mācības pamatus, iepazīstot gleznošanas tehnikas, paņēmienus un izteiksmes līdzekļus, audzēkņi mācās izteikt sevi radošos iztēles, fantāzijas un sižetiskos Lasīt vairāk

Kompozīcija

3.-8. kurss  Kompozīcijas ir nozīmīgs mākslinieciskās formas veidojošs faktors visās mākslas nozarēs. Sākot ar kompozīcijas pamatelementiem (punkts, līnija, zīme), audzēkņi apgūst arī kompozīcijas pamatprincipus ( ritms, kontrasts, simetrija, Lasīt vairāk

Veidošana

6.-8. kurss Darbojoties ar dažādiem materiāliem- mālu, plastilīnu, akmens masu, porcelānu, ģipsi un dažādiem netradicionāliem materiāliem, audzēkņi attīsta telpisko uztveri un domāšanu. Veidojot radošos darbus, audzēkņi mācās izprast Lasīt vairāk

Mākslas valodas pamati

4.-7. kurss Iepazīstoties ar vizuālās mākslas valodu, apgūstot tās elementus, audzēkņi mācās pielietot to analizējot mākslas darbus un  diskutējot ikdienas dzīvē par ar mākslu saistītām tēmām. Caur dažādu Lasīt vairāk

Dizaina pamati

7. un 8.kurss Audzēkņi gūst izpratni par mūsdienīgu dizainu, dizaina daudzveidību (universālais, priekšmetu, pakalpojuma, grafiskais, vides, eko utt.), tā lomu cilvēka dzīvē agrāk un tagad. Audzēkņi mācās saskatīt Lasīt vairāk

Vides māksla

3.-5.kurss Attīstot praktiskās iemaņas 3-dimensionālu objektu veidošanā, audzēkņiem tiek veicināta izpratne par vides, dabas, un mākslas mijiedarbību, kā arī par mūsdienu mākslas izteiksmes formām. Darbojoties ar dažādiem materiāliem, Lasīt vairāk

Foto pamati

6.kurss Teorētiski apskatot fotokameras darbības principus, izzinot tās darbības īpašības un iespējas , kā arī praktiski darbojoties ar foto kameru, audzēkņi apgūst fotogrāfijas uzņemšanas pamatprincipus, mācās izcelt nepieciešamās Lasīt vairāk