Audzēkņu darbi

Ķekavas Mākslas skolā

Novembrī Ķekavas Mākslas skolā apskatāma audzēkņu darbu izstāde “RAKSTU RAKSTI” Skolotājas: Iveta Šveisberga, Zīle Ozoliņa-Šneidere, Katrīna Gaile, Linda Auziņa, Signe Kalēja, Liene Henčele, Ilona Korņilko, Ieva Kalniņa, Velga Lasīt vairāk

Ķekavas bibliotēkā

Rīgas ielā 26, Ķekavā. Oktobrī un novembrī apskatāmas: Vasaras plenēra darbu izstāde Skolotājas Ilona Korņilko, Katrīna Gaile Novembrī apskatāma Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu keramikas darbu izstāde “KURPES” Skolotāja Iveta Šveisberga Lasīt vairāk

Ķekavas ambulancē

Gaismas ielā 15, Ķekavā. Oktobrī un novembrī apskatāma Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ZĪMĒJAM VASARĀ” Skolotāja Zīle Ozoliņa-Šneidere, Signe Kalēja, Linda Auziņa Lasīt vairāk

Čehijas konkursa laureāts

20. februārī 24 skolas audzēkņu individuālie darbi un viens 2. kursu audzēkņu grupas darbs tika nosūtīti 45. Starptautiskajai tēlotājmākslas un lietišķās mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2017″ Čehijā, kura tēma Lasīt vairāk

Čehijas konkursa laureāts

20. februārī 24 skolas audzēkņu individuālie darbi un viens 2. kursu audzēkņu grupas darbs tika nosūtīti 45. Starptautiskajai tēlotājmākslas un lietišķās mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2017″ Čehijā, kura tēma Lasīt vairāk

Čehijas konkursa laureāts

20. februārī 24 skolas audzēkņu individuālie darbi un viens 2. kursu audzēkņu grupas darbs tika nosūtīti 45. Starptautiskajai tēlotājmākslas un lietišķās mākslas izstādei-konkursam “Lidice 2017″ Čehijā, kura tēma Lasīt vairāk