Jaunākais

Japānas konkursa laureāts

27.septembrī 31 Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbs aizceļojis uz Japānu, uz 24.gadskārtējo Starptautisko bērnu zīmējumu konkursu. Konkursa tēma saistīta ar dabu, apkārtējo vidi, ģimeni, lauksaimniecību. Konkursam nosūtīti zīmējumi, Lasīt vairāk

Valsts konkursā 3. vieta

Valsts konkursā piedalījās bērni un jaunieši no simts Latvijas mākslas skolām. Audzēkņi veidoja iepakojuma dizaina piedāvājumus dažādiem garšīgiem produktiem. Jaunākie dalībnieki veidoja noformējumu konfektēm, vecākie – iepakojuma dizainu Lasīt vairāk

Ķekavas bibliotēkā

Rīgas ielā 26, Ķekavā. Aprīlī apskatāmas izstādes: Gleznošanas darbu izstāde “NO IMPRESIONISMA LĪDZ EKSPRESIONISMAM” Skolotāja Ilona Korņilko Darbs materiālā darbu izstāde “PORTRETI MEŽĀ” Skolotāja Liene Henčele   Lasīt vairāk

Pārbaudes darbi

Kā katru gadu, mākslas skolā sākas pārbaudes darbi 5.-7. kursu audzēkņiem , bez kuru nokārtošanas audzēknis netiek pārcelts nākamajā kursā. Pārbaudes darbi noteikti mācību priekšmetos – zīmēšana, gleznošana, Lasīt vairāk